Klauzula informacyjna dla klienta

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA

  Administratorem danych osobowych Klientów jest Operator systemu – firma Grupa IMAGE Sp. z o.o., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993, adres mailowy rodo@grupaimage.pl

 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Grupa IMAGE Sp. z o.o. na podstawie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu świadczenia Usług szkoleniowych oferowanych w Serwisie internetowym „www.e-prawojazdy.eu”.

  Grupa IMAGE Sp. z o.o. jako administrator przetwarza następujące dane osobowe:

  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Identyfikator Indywidualny.
 3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

  Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania.

 4. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu produktów i usług własnych,
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Prawa wymienione w pkt. 1-7 powyżej można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu podane powyżej w pkt. 1.

 5. Wycofanie zgody

  Każda osoba ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Prawo wycofania zgody można zrealizować poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji w ustawieniach konta.

 6. Podanie danych osobowych

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne w celu identyfikacji Klienta w Serwisie Internetowym i umożliwienia zapoznania się z materiałami szkoleniowymi oferowanymi przez ten serwis odpowiednio do wykupionej usługi.

 7. Profilowanie

  Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO.

 8. Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 9. Kategorie odbiorców danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe):

  Kancelaria prawna, przedstawiciele handlowi, serwisy płatnicze, banki, podmioty świadczący usługi techniczne, którym powierzono przetwarzanie danych (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych. podmioty realizujące usługi hostingowe), podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

KLAUZULA ZGODY KLIENTA

„Nie wyrażam/Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupa Image Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11 moich danych osobowych w celu świadczenia usług szkoleniowych oferowanych w Serwisie Internetowym „www.e-prawojazdy.eu””.